Welkom!

Hartelijk welkom op de website van Taizé Drechtsteden. Hier vind je informatie over Taizé-vieringen die georganiseerd worden door de Voorbereidingsgroep Interkerkelijke Taizé-vieringen Drechtsteden.

Viering 26 maart, thema: De weg die zijn spoor achter laat.

Een weg is een manier van leven, een manier van omgaan met de werkelijkheid. In het leven worden bekende wegen bewandeld maar ook nieuwe wegen gebaand Soms volg je de traditie en soms ga je je eigen weg, maar het lukt een mens zelden volledig zijn of haar eigen weg te gaan. Soms als we denken terecht te zijn gekomen op een doodlopende weg en we niet weten hoe we verder moeten, kunnen we in onszelf een stem horen die zegt dat er een weg wordt gebaand vanuit de andere kant: er komt perspectief op de toekomst, maar dan moeten we wel de weg naar ons toe mogelijk maken door open te staan voor die stem en bezig zijn met rechtvaardigheid en barmhartigheid in ons leven. Dan zijn die 2 woorden voor ons een weg geworden: zo ga je om met het leven en je medemens. Zo kan onze weg ook anderen inspireren niet bij de pakken neer te zitten, maar op zoek te gaan naar een begaanbaar spoor. Dan kun je deze spreuk een beetje begrijpen: Belangrijk is niet de weg die je gaat, maar het spoor dat je achterlaat.

Viering 22 januari, thema: Vertrouwen in een betere wereld.

Is het naïef om vertrouwen te hebben en te houden dat het beter zal gaan in de wereld? Als we het vertrouwen niet hebben, hebben we een perfect alibi om niets te hoeven doen en alles maar te laten gebeuren. Maar, vertrouwen dat het beter zal worden betekent ook dat je verantwoordelijkheid moet nemen om aan die betere wereld bij te dragen. Want als je een passieve houding aanneemt, betekent dat dan eigenlijk niet dat je een gebrek aan vertrouwen hebt? Vertrouwen laat ons een nieuw begin zien. Dat betekent overigens niet dat we niet kritisch mogen zijn, maar onze kritiek mag mensen niet de hoop doen verliezen. In Matteus 5,13 zegt Jezus: “Jullie zijn het zout van de aarde”. Het zout van de aarde zijn betekent niet de smaakmaker zijn voor jezelf, maar juist voor anderen. Het zout staat voor de hoop die je aan anderen geeft door jouw vertrouwen.

Viering 27 november, thema: Vrede in je hart.

Vrede vinden in je hart vraagt wat van ons. Bijvoorbeeld een houding waarin we met een milde blik naar de mensen om ons heen kijken. Kunnen we ervan uitgaan dat ook anderen het goede willen doen en niet met opzet handelen? Oók als dat wat gezegd of gedaan wordt ons niet goed uit komt of ons zelfs verdriet doet? Het betekent niet dat we alles maar over ons heen moeten laten komen. Maar vanuit deze houding in gesprek gaan met een ander geeft een betere kans op vrede. Leven vanuit deze attitude vraagt veel van ons geduld en ons incasseringsvermogen. Als frère Roger een bericht ontving dat hem kwaad maakte reageerde hij niet meteen. In plaats daarvan ging hij Gods lof zingen, net zolang tot zijn woede gedaald was en zijn rust weergekeerd was. Bij God vond hij de vrede in zijn hart terug om van daaruit op een goede en meer constructieve manier te kunnen reageren. Hoe zorgen wij voor vrede in ons hart?

Viering 25 september, thema: Op de goede weg zijn.

Ben jij op de goede weg? Soms denken we dat we dat zijn en een andere keer twijfelen we weer. De weg die we gaan is een leerweg. We moeten steeds keuzes maken. In Johannes zegt Jezus: ik noem jullie geen slaven maar vrienden. Er is een tendens om onze relatie met God te zien vanuit het perspectief van slaven – we moeten doen wat God wil. Maar Jezus wil dat niet. Hij wil dat we de dingen doen vanuit ons zelf, omdat wij het zélf willen. Hoe en waardoor laten wij ons hart spreken?

Viering 20 maart, thema: acceptatie, trouw zijn aan God en aan jezelf.

Accepteren is een lastig woord. Het lijkt dan alsof we ons moedeloos bij een situatie neerleggen. Het lijkt zelfs een eindpunt te zijn. Maar is dat wel zo? Frère Roger had een moeilijke pubertijd. Hij voelde zich onbegrepen. ‘Op een dag’, vertelt hij, ‘kon ik dat ineens als een feit accepteren en dat schiep ruimte. In die ontstane ruimte kon ik de beslissing nemen om in mijn leven te kiezen voor liefde en begrip. Juist die dingen die ik gemist had.’ Zo is acceptatie geen eindpunt, maar een beginpunt. Jezus overziet zijn situatie terwijl hij met zijn vrienden op de olijfberg is. Het boezemt hem angst in. In gebed ontvangt hij de ruimte om zijn situatie te accepteren en zich daaraan over te geven. Dat is geen zwakte bod. Dat is pure kracht. Geen eindpunt, maar beginpunt.

Acceptatie is de werkelijkheid aan durven kijken en zeggen: oké zo is de werkelijkheid maar ik, ík blijf trouw aan God en aan mijzelf. Ik blijf trouw aan mijn idealen, aan mijn dromen. Want vandaag is een nieuwe dag, om lief te hebben, om te omarmen, om te luisteren, te vertrouwen en alles te verwachten…

Viering 24 januari, thema: Zoeken met je hart ....

We kunnen wel een leven lang zoeken naar wie God voor ons is en naar wat God van ons verlangd. Dat zoeken houdt nooit op. Toch klinkt het woord ‘zoeken’ alleen ons te rationeel in de oren. Valkuil daarbij is dat we veel te hard gaan zoeken en ons daarbij zo druk maken dat alle rust en ruimte, alle stilte wordt opgeslokt door ons zoeken. Op die manier kunnen we nooit horen wat God ons te vertellen heeft. Dit zoeken vraagt om een nieuwe blik, het is een zoeken met andere ogen, namelijk de ogen van je hart. Zoeken met je hart vraagt ruimte wat we kunnen maken door los te laten. Het klinkt tegenstrijdig, maar we vinden alleen een antwoord op ons zoeken als we de vraag durven los te laten. Zolang we ons krampachtig vast houden aan wat wij denken te willen kan de bron niet stromen. Zoeken met je hart is vertrouwen hebben dat je zult vinden.

• Wat betekent zoeken voor jou?

• Wat heb jij los te laten om de bron te kunnen laten stromen?

• Waar zoek je zelf naar, bijvoorbeeld in een Taizéviering?

Psalm 27 en Mattheus 6, 31-33

De gemeenschap van Taizé

De gemeenschap van Taizé begon in 1940, toen frère Roger alleen naar het dorpje Taizé kwam. Nu is Taizé een internationale, oecumenische gemeenschap van bijna honderd broeders. Ze zijn katholiek en van verschillende protestantse afkomst, uit bijna dertig landen. De gemeenschap wil een ‘gelijkenis van gemeenschap’ zijn, een concreet teken van verzoening tussen verdeelde christenen en gescheiden volken.

In de loop der jaren zijn jongeren in steeds grotere aantallen naar Taizé gekomen. Ze komen uit alle werelddelen en nemen deel aan de wekelijkse ontmoetingen, waarin gebedsvieringen, stilte, uitwisseling en bezinning op de bronnen van het geloof centraal staan. Ieder jaar komen er enkele duizenden uit Nederland.

Meer over Taizé


© 2011 - 2015 TaizéDrechtsteden.nl | Spel- en typfouten voorbehouden

Kom je ook?

Meer vieringen bekijken

Al mensen gingen je voor

Maandelijks geeft de voorbereidingsgroep inzicht in de ontwikkelingen binnen de Drechtsteden. Hierbij wordt de laatste informatie gedeeld over aankomende vieringen. Je kunt zich geheel gratis en gemakkelijk aanmelden.

Aanmelden voor de nieuwsbrief